Polin čileri vode

 

GELIDUS čileri vode, eksploatišu sistem sa čvrstim skladištima i eliminišu svaku mogucnost kontaminacije(zagađivanje) ohlađene vode, sa freonom i mazivnim uljima koji mogu inače da završe u sistemu, i tako konstruisani, prilagođeni su za najzahtevnije mušterije. Korišćenje pritiska vode za dovod izbegava skupu instalaciju i sve relativne troškove instalacije i održavanja. Rashlađena voda koja se nalazi unutar cevi, koje su potpuno izrađene od nerđajućeg čelika, nikada ne dolazi u kontakt sa vazduhom, i na ovaj način se eleminiše problem sa razmnožavanjem bakterija u stagnirajućoj vodi. Termometar na uređaju omogućava stalnu kontrolu temperature. Drugi bezbednosni sistemi imaju zadatak da brinu o tome da se voda ne zaledi u cevima. Rezervoar sadrži vodu za skladištenje hladne i termičke razmene.Recikliranje vode sa mlaznim mešačima omogucava bolju termičku razmenu i zajedno sa odličnom izolacijom omogucava postizanje izuzetne uštede energije. Može se uočiti odsustvo ventila i plutača za zaštitu od pretovarivanja. Princip rada vodenog hladnjaka je bez rizika povezanih sa curenjem vode. Spoljna površina se izrađuje od nerđajuceg čelika. Jedinica za hlađenje je ispunjena gasom u skladu sa najnovijim svetskim smernicama za sigurnost životne sredine. Svi čileri za vodu su opremljeni sa stezaljkom za pričvršcivanje na zid i priključkom za vodovod.

Translate »